Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Πώς λειτουργεί το ThetaHealing® (Μέθοδος Θήτα®)

Πώς λειτουργεί το ThetaHealing®

13/02/2020


Το ThetaHealing® (τεχνική Θήτα®) είναι μια μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης,αλλά και     σωματικής και ψυχικής ευεξίας. Πήρε το όνομά της απο τα εγκεφαλικά κύματα Θήτα, στα οποία λειτουργεί ο       εγκέφαλος όταν βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς             χαλάρωσης.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατά τη διάρκεια της ημέρας λειτουργεί σε διάφορα μήκη κύματος. Ανάλογα με την     εργασία που αυτός επιτελεί ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ένα απο τα κύματα επικρατεί. Τα κύματα είναι: τα  Άλφα, τα  Βήτα, τα  Γάμμα, τα  Δέλτα και τα  Θήτα.

Στο ThetaHealing® γίνεται ένας τρίλεπτος διαλογισμός, απο την πλευρά του          θεραπευτού, ώστε να μπει ο εγκέφαλος του ίδιου αλλά και του θεραπευόμενου σε κατάσταση Θήτα. Έτσι θα συνδεθούν με την υψηλότερη Συνείδηση που υπάρχει μέσα τους και διέπει όλη τη Δημιουργία. Πολλοί δίνουν σε αυτή τη Συνείδηση      διάφορα ονόματα όπως:  Δημιουργός των Πάντων, Σύμπαν, Ανιδιοτελής Αγάπη.
Ο καθένας όμως μπορεί να την ονομάσει όπως επιθυμεί. Δεν πρόκειται για κάποια οντότητα, αλλά για την ενέργεια της Ανιδιοτελούς Αγάπης.

Μόλις μπει στα κύματα Θήτα ο εγκέφαλος, ο θεραπευτής, με τη βοήθεια ενός       συνόλου τεχνικών, έρχεται σε επαφή με το υποσυνείδητο του θεραπευόμενου. Εκεί έχουν έδρα οι πεποιθήσεις του. Όσες απο αυτές δεν ωφελούν ή δεν εξυπηρετούν, ο θεραπευτής με τεχνικές τις αφαιρεί και τις αντικαθιστά με θετικές.

Τα παραπάνω γίνονται ενώ θεραπευτής και θεραπευόμενος βρίσκονται σε               κατάσταση συνειδητή (είναι δηλαδή ξύπνιοι).

Γιατί δουλεύει με το υποσυνείδητο το ThetaHealing®

Σύμφωνα με τον Φρόϋντ, ο ανθρώπινος ψυχικός κόσμος αποτελείται απο δυο       βασικά μέρη, το συνειδητό και το υποσυνείδητο.

Με το συνειδητό λειτουργεί ο άνθρωπος στη συνηθισμένη κατάσταση εγρήγορσης, ο,τιδήποτε δηλαδή κάνει με επίγνωση και συνειδητά όπως: όταν συζητά με άλλους ανθρώπους, όταν επεξεργάζεται ένα μαθηματικό πρόβλημα, όταν επιδιορθώνει το αυτοκίνητό του κ.ο.κ.

Όταν όμως είναι απορροφημένος σε ένα καλό μυθιστόρημα, όταν διαλογίζεται,    παρασύρεται απο τον όχλο, ακόμη και όταν πανικοβάλλεται, λειτουργεί με ένα άλλο κομμάτι του εαυτού του, το υποσυνείδητο. Είναι το πιο βαθύ, απόκρυφο και               ουσιαστικά άγνωστο κομμάτι του εαυτού του.

Το υποσυνείδητο είναι ουσιαστικά η έδρα των ενστίκτων, των παρορμήσεων, των συγκινήσεων, της φαντασίας. Επίσης, της μνήμης, των σκέψεων, των                         συναισθημάτων, των συνηθειών (καλών και κακών), των φόβων και της                διαίσθησης. Ακόμη ρυθμίζει όλες τις αυτόνομες σωματικές λειτουργίες (π.χ τη      λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, του κυκλοφορικού και της          καρδιάς). Κάθε σημαντική προσωπική μεταμόρφωση, θεραπευτική ή μη, προκύπτει επειδή έχει ήδη γίνει μια αλλαγή στο υποσυνείδητο. Αυτό δρα συνεχώς πάνω στο συνειδητό και επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Όλες οι ανεξήγητες ή παράξενες     συμπεριφορές που εκδηλώνει κάποιος, οφείλονται στη δική του δράση: του         υποσυνειδήτου. Αυτό καθορίζει, επηρεάζει και ελέγχει τη ζωή ενός ανθρώπου κατά το 90% (!!), ενώ το συνειδητό (δηλ. η λογική) την ελέγχει κατά το υπόλοιπο 10%!

Δυστυχώς όμως με τη λογική ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο            υποσυνείδητο για να δει τί υπάρχει καταγεγραμμένο εκεί, γιατί, απλά, η λογική δε γνωρίζει πώς να το κάνει. Επομένως, αν λάβουμε υπόψιν μας πως κανείς δε           γνωρίζει τί υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητό του και πως αυτό καθορίζει το 90% της ανθρώπινης ζωής, καταλαβαίνουμε πως ο καθένας, κατά κάποιον τρόπο, τη    θέτει σε “κίνδυνο”, εφόσον ουσιαστικά δεν την ελέγχει!

Οι πεποιθήσεις είναι αυτές που δημιουργούν σκέψεις...και αυτές με τη σειρά τους συναισθήματα...τα οποία οδηγούν σε πράξεις. Αν οι πεποιθήσεις που υπάρχουν στο υποσυνείδητο είναι αρνητικές, αναπόφευκτα δημιουργούνται αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Όλα αυτά θα μπλοκάρουν τον άνθρωπο σε κάθε τομέα της ζωής του. Αντίστοιχα ισχύει και για τις θετικές πεποιθήσεις: θετικές πεποιθήσεις =     θετικές σκέψεις = θετικά συναισθήματα = θετικά βιώματα στη ζωή!

Μέσω, επομένως, του ThetaHealing®, υπάρχει μια άμεση σύνδεση του θεραπευτού με το υποσυνείδητο του θεραπευόμενου, ώστε με τη βοήθεια του τελευταίου, να βρεθούν όλες εκείνες οι αρνητικές πεποιθήσεις που δημιουργούν αρνητικές         σκέψεις.

Το ThetaHealing® μπορεί να ωφελήσει κάποιον ακόμη και σε υπάρχοντα προβλήματα υγείας. Και αυτό γιατί  πλέον είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο πως πολλά σωματικά προβλήματα είναι στενά συνδεδεμένα με αρνητικές πεποιθήσεις και         σκέψεις, όπως και με τη συναισθηματική κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο πως πια        πολλές παθήσεις έχουν χαρακτηριστεί “ψυχοσωματικές”!

Σε ποιές περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί το ThetaHealing®

Το  ThetaHealing® γίνεται σε ενεργειακό επίπεδο και μπορεί να βοηθήσει σχεδόν σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα. Μερικά απο αυτά είναι:

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

-Παρόλο που το ThetaHealing® μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και      βοήθεια σε όλα τα παραπάνω θέματα, εντούτοις δεν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά την κλασική ιατρική, ψυχολογική και ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία των
παθήσεων.

Αντιθέτως, μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και σε συνεργασία με κάθε             συμβατική ιατρική θεραπεία ή εναλλακτική μέθοδο γιατί προάγει και ενισχύει το ψυχικό, σωματικό και συναισθηματικό κομμάτι του οργανισμού.

-Οι όροι “θεραπευτής”, “θεραπεία” και “θεραπευόμενος” χρησιμοποιούνται με την ευρύτερη έννοιά τους, ως όροι, και δεν ταυτίζονται με τους αντίστοιχους             ιατρικούς, ψυχιατρικούς και φαρμακευτικούς.Εκτύπωση στις 08/08/2022
Από την ιστοσελίδα ΝΟΥΦΑΡΟ Studio Υγείας, Ομορφιάς και Εναλλακτικών Μεθόδων Αγωγής
noufaro-beauty.gr/el/articles.asp?tid=7